Điều kiện kinh doanh trang trại

0
229

Hiện nay quá trình nông thôn mới đang diễn ra hết sức nhanh chóng, nhiều hộ kinh doanh đã chuyển từ kinh doanh tự phát nhỏ lẻ sang kinh doanh trang trại. Vậy điều kiện thủ tục đăng ký kinh doanh trang trại là gì? Dưới đây là những tư vấn của một luật sư chuyên cung cấp thành lập doanh nghiệp trọn gói.

Theo quy định tại Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT thì các trang trại được xác định theo lĩnh vực sản xuất như sau: Trang trại trồng trọt; Trang trại chăn nuôi; Trang trại lâm nghiệp; Trang trại nuôi trồng thuỷ sản; Trang trại tổng hợp.

Trong đó, trang trại chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản) là trang trại có tỷ trọng giá trị sản lượng nông sản hàng hóa của ngành chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại trong năm. Trường hợp không có ngành nào chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa thì được gọi là trang trại tổng hợp.

Chủ trang trại được hưởng các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định hiện hành.

Nhưng để xác nhận là trang trại để được hưởng các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển thì chủ trang trại cần phải có Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Điều kiện xác định kinh tế trang trại, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

  1. Điều kiện xác định kinh tế trang trại

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

(1) Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

– Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu:

+ 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long;

+ 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.

– Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

(2) Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;

(3) Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

  1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, hộ gia đình nộp 01 bộ hồ sơ kể trên tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại sản xuất.

– Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình tự quyết trong việc lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã nào nộp hồ sơ cho thuận tiện nhất.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

– Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ khi hồ sơ có đủ giấy tờ kể trên, và phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Trường hợp thiếu hoặc có sai dót thì yêu cầu Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền bổ sung, sửa đổi cho đúng theo quy định.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

Xem thêm : dịch vụ kế toán

Bước 4: Xác minh và chuyển hồ sơ

– Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời hạn xác minh và chuyển hồ sơ: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

– Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

Thời hạn trả lời: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

– Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đầy đủ hồ sơ kể trên;

+ Thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại kể trên.

– Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.

Lưu ý: Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được Giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người đề nghị cấp giấy chứng nhận có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.