Ông Nguyễn Đình Cung: Không ngạc nhiên việc giảm bậc xếp hạng cạnh tranh

0
184

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu thường niên 2018 vừa được Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) công bố cho thấy, Việt Nam tụt hạng 3 bậc, từ vị trí 74 xuống xếp thứ 77 trong số 140 nền kinh tế được xếp hạng.

</p> <p>Điểm số của Việt Nam đạt được năm nay là 58,1 điểm, tăng nhẹ so với mức 57,9 điểm vào năm 2017. Trong số 12 trụ cột đánh giá, Việt Nam đạt điểm cao nhất ở trụ cột “sức khỏe”, với 81 điểm. Trong khi đó, ở trụ cột “năng lực sáng tạo”, Việt Nam chỉ đạt 33 điểm.</p> <p>“Tôi không ngạc nhiên về sự giảm bậc theo đánh giá của WEF vì từ năm ngoái trở đi thì họ bắt đầu có cách thức đánh giá khác so với 2017 trở về trước và không có trọng số, các yếu tố đều như nhau”, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nói tại hội thảo “Khơi thông cải cách và củng cố niềm tin đầu tư” sáng 17/10.</p> <p>Ông Cung cho rằng, trước đây, WEF đánh giá có trọng số, có nghĩa là xem xét những yếu tố căn bản của quốc gia chiếm 60%; 20-30% là yếu tố thúc đẩy đến hiệu quả và yếu tố công nghệ chiếm khoảng 10 hay 5%. Tuy nhiên, giờ đây, WEF xem xét các khía cạnh như nhau và nhấn mạnh đến đổi mới sáng tạo vì nền kinh tế tới đây tăng trưởng dựa vào yếu tố này. </p> <p>Trong khi đó, yếu tố đổi mới sáng tạo ở Việt Nam được đánh giá rất thấp và trong một năm qua không nhìn thấy sự thay đổi. Cả sự thay đổi thể chế hoặc năng lực đổi mới sáng tạo. </p> <p>Đó là một dấu hiệu đáng lo ngại, chỉ báo cho chúng ta phải cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. </p> <p>“Không có cách gì khác là cải thiện để tạo ra cạnh tranh công bằng khi có cạnh tranh, thì doanh nghiệp buộc phải đổi mới để tồn tại, còn tồn tại dựa vào quan hệ, cơ chế xin cho, thì triệt tiêu sáng tạo”, TS Nguyễn Đình Cung khẳng định.</p> <p>Cũng theo TS Nguyễn Đình Cung, về chính sách vĩ mô, Việt Nam bước đầu đã cải thiện, môi trường kinh doanh có sự khác biệt so vói trước. Tuy nhiên, trong những điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, có những bãi bỏ là thực chất nhưng cũng có bãi bỏ chỉ là hình thức. </p> <p>Dù mục tiêu đặt ra là cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh nhưng kinh nghiệm cho thấy con số này vẫn quá ít, bởi thực tế rào cản này đang thừa quá nhiều. Trong đó, riêng về điều kiện đầu tư đất đai chúng ta chưa thay đổi.</p> <p>Xếp hạng năm nay của WEF đưa ra đánh giá 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thang điểm từ 0-100, so với con số 135 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng vào năm ngoái. Trong đó, Mỹ giành lại vị trí đầu tiên là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới sau 9 năm bị Thuỵ Sĩ soán ngôi.</p> <p>12 trụ cột đánh giá trong xếp hạng bao gồm: thể chế, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, ổn định kinh tế vĩ mô, sức khỏe, kỹ năng, thị trường cho sản phẩm, thị trường lao động, hệ thống tài chính, quy mô thị trường, động lực kinh doanh, và năng lực sáng tạo.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scifi-design.com%2Fnha-dat%2Fong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%C3%94ng+Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Cung%3A+Kh%C3%B4ng+ng%E1%BA%A1c+nhi%C3%AAn+vi%E1%BB%87c+gi%E1%BA%A3m+b%E1%BA%ADc+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+c%E1%BA%A1nh+tranh&url=https%3A%2F%2Fwww.scifi-design.com%2Fnha-dat%2Fong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html&via=Scifi-design+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.scifi-design.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.scifi-design.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html&media=https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=%C3%94ng+Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Cung%3A+Kh%C3%B4ng+ng%E1%BA%A1c+nhi%C3%AAn+vi%E1%BB%87c+gi%E1%BA%A3m+b%E1%BA%ADc+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+c%E1%BA%A1nh+tranh" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=%C3%94ng+Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Cung%3A+Kh%C3%B4ng+ng%E1%BA%A1c+nhi%C3%AAn+vi%E1%BB%87c+gi%E1%BA%A3m+b%E1%BA%ADc+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+c%E1%BA%A1nh+tranh%20-%20https%3A%2F%2Fwww.scifi-design.com%2Fnha-dat%2Fong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.scifi-design.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.scifi-design.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" data-text="Ông Nguyễn Đình Cung: Không ngạc nhiên việc giảm bậc xếp hạng cạnh tranh" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-1710-phuc-hoi-cuoi-phien.html">Chứng khoán chiều 17/10: Phục hồi cuối phiên</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.scifi-design.com/the-thao/nhan-dinh-orlando-city-vs-seattle-sounders-06h30-ngay-1810-nha-nghe-my.html">Nhận định Orlando City vs Seattle Sounders 06h30 ngày 18/10 (Nhà nghề Mỹ)</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.scifi-design.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-16T09:51:28+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-16T09:51:28+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.scifi-design.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Scifi-design news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Ông Nguyễn Đình Cung: Không ngạc nhiên việc giảm bậc xếp hạng cạnh tranh"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_61a54a0d9ad55_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_61a54a0d9ad55" ><script>var block_td_uid_3_61a54a0d9ad55 = new tdBlock(); block_td_uid_3_61a54a0d9ad55.id = "td_uid_3_61a54a0d9ad55"; block_td_uid_3_61a54a0d9ad55.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_61a54a0d9ad55_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_61a54a0d9ad55_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":19662,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_61a54a0d9ad55.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_61a54a0d9ad55.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_61a54a0d9ad55.post_count = "6"; block_td_uid_3_61a54a0d9ad55.found_posts = "2371"; block_td_uid_3_61a54a0d9ad55.header_color = ""; block_td_uid_3_61a54a0d9ad55.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_61a54a0d9ad55.max_num_pages = "396"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_61a54a0d9ad55); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_61a54a0da13fa" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_61a54a0d9ad55" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_61a54a0da1400" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_61a54a0d9ad55" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_61a54a0d9ad55 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/10-dieu-tuyet-voi-ve-cuoc-song-o-atlanta-my.html" rel="bookmark" title="10 ĐIỀU TUYỆT VỜI VỀ CUỘC SỐNG Ở ATLANTA, MỸ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/nhung-thong-tin-ve-cuoc-song-o-atlanta-my-218x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/nhung-thong-tin-ve-cuoc-song-o-atlanta-my-218x150.png 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/nhung-thong-tin-ve-cuoc-song-o-atlanta-my-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="10 ĐIỀU TUYỆT VỜI VỀ CUỘC SỐNG Ở ATLANTA, MỸ"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/10-dieu-tuyet-voi-ve-cuoc-song-o-atlanta-my.html" rel="bookmark" title="10 ĐIỀU TUYỆT VỜI VỀ CUỘC SỐNG Ở ATLANTA, MỸ">10 ĐIỀU TUYỆT VỜI VỀ CUỘC SỐNG Ở ATLANTA, MỸ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/tim-hieu-san-pham-tam-op-tuong-pvc-nano-hang-chinh-hang.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu sản phẩm tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/07/tam-op-tuong-nano-ak53-218x150.jpg" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/07/tam-op-tuong-nano-ak53-218x150.jpg 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/07/tam-op-tuong-nano-ak53-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tìm hiểu sản phẩm tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/tim-hieu-san-pham-tam-op-tuong-pvc-nano-hang-chinh-hang.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu sản phẩm tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng">Tìm hiểu sản phẩm tấm ốp tường pvc nano hàng chính hãng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/hon-3000-nguoi-xep-hang-tu-nua-dem-tranh-nhau-mua-can-ho.html" rel="bookmark" title="hơn 3000 người xếp hàng từ nửa đêm tranh nhau mua căn hộ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/05/3000-nguoi-xep-hang-tu-nua-dem-tranh-nhau-mua-394-can-ho-1-1619437089952-218x150.jpg" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/05/3000-nguoi-xep-hang-tu-nua-dem-tranh-nhau-mua-394-can-ho-1-1619437089952-218x150.jpg 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/05/3000-nguoi-xep-hang-tu-nua-dem-tranh-nhau-mua-394-can-ho-1-1619437089952-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="hơn 3000 người xếp hàng từ nửa đêm tranh nhau mua căn hộ"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/hon-3000-nguoi-xep-hang-tu-nua-dem-tranh-nhau-mua-can-ho.html" rel="bookmark" title="hơn 3000 người xếp hàng từ nửa đêm tranh nhau mua căn hộ">hơn 3000 người xếp hàng từ nửa đêm tranh nhau mua căn hộ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/co-hay-khong-su-that-cong-ty-long-phat-lua-dao-khach-hang-tai-loat-du-an-o-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Có hay không sự thật công ty Long Phát lừa đảo khách hàng tại loạt dự án ở Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Có hay không sự thật công ty Long Phát lừa đảo khách hàng tại loạt dự án ở Đồng Nai"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/co-hay-khong-su-that-cong-ty-long-phat-lua-dao-khach-hang-tai-loat-du-an-o-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Có hay không sự thật công ty Long Phát lừa đảo khách hàng tại loạt dự án ở Đồng Nai">Có hay không sự thật công ty Long Phát lừa đảo khách hàng tại loạt dự án ở Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/tim-hieu-su-that-thong-tin-loat-du-an-cong-ty-long-phat-bi-khach-hang-to-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu sự thật thông tin loạt dự án công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tìm hiểu sự thật thông tin loạt dự án công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo thời gian qua"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/tim-hieu-su-that-thong-tin-loat-du-an-cong-ty-long-phat-bi-khach-hang-to-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu sự thật thông tin loạt dự án công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo thời gian qua">Tìm hiểu sự thật thông tin loạt dự án công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/co-hay-khong-su-that-loat-du-an-cong-ty-long-phat-lua-dao-khach-hang-tai-thi-truong-bds-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Có hay không sự thật loạt dự án công ty Long Phát lừa đảo khách hàng tại thị trường BĐS Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Có hay không sự thật loạt dự án công ty Long Phát lừa đảo khách hàng tại thị trường BĐS Đồng Nai"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/co-hay-khong-su-that-loat-du-an-cong-ty-long-phat-lua-dao-khach-hang-tai-thi-truong-bds-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Có hay không sự thật loạt dự án công ty Long Phát lừa đảo khách hàng tại thị trường BĐS Đồng Nai">Có hay không sự thật loạt dự án công ty Long Phát lừa đảo khách hàng tại thị trường BĐS Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_61a54a0d9ad55" data-td_block_id="td_uid_3_61a54a0d9ad55"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_61a54a0d9ad55" data-td_block_id="td_uid_3_61a54a0d9ad55"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.scifi-design.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='19662' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="46227a6136" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="101"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_61a54a0dafbd1_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_61a54a0dafbd1" ><script>var block_td_uid_8_61a54a0dafbd1 = new tdBlock(); block_td_uid_8_61a54a0dafbd1.id = "td_uid_8_61a54a0dafbd1"; block_td_uid_8_61a54a0dafbd1.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_61a54a0dafbd1_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_61a54a0dafbd1_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_61a54a0dafbd1.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_61a54a0dafbd1.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_61a54a0dafbd1.post_count = "3"; block_td_uid_8_61a54a0dafbd1.found_posts = "26137"; block_td_uid_8_61a54a0dafbd1.header_color = "#"; block_td_uid_8_61a54a0dafbd1.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_61a54a0dafbd1.max_num_pages = "8713"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_61a54a0dafbd1); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_61a54a0dafbd1 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/luu-y-khi-su-dung-dich-vu-dau-gia-dat.html" rel="bookmark" title="Lưu ý khi sử dụng dịch vụ đấu giá đất"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/Dau-Gia-quyen-su-dung-dat-150x150.jpg" alt="" title="Lưu ý khi sử dụng dịch vụ đấu giá đất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/luu-y-khi-su-dung-dich-vu-dau-gia-dat.html" rel="bookmark" title="Lưu ý khi sử dụng dịch vụ đấu giá đất">Lưu ý khi sử dụng dịch vụ đấu giá đất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.scifi-design.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.scifi-design.com/author/mlawkey">mlawkey</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-11-26T09:09:13+00:00" >26 Tháng Mười Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/luu-y-khi-su-dung-dich-vu-dau-gia-dat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Quyền sử dụng đất là vấn đề thường xuyên được đề cập đến trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là hiện tại thị... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/khi-nao-dat-phi-nong-nghiep-duoc-mien-giam.html" rel="bookmark" title="Khi nào đất phi nông nghiệp được miễn giảm"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-150x150.png" alt="" title="Khi nào đất phi nông nghiệp được miễn giảm"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/khi-nao-dat-phi-nong-nghiep-duoc-mien-giam.html" rel="bookmark" title="Khi nào đất phi nông nghiệp được miễn giảm">Khi nào đất phi nông nghiệp được miễn giảm</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.scifi-design.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.scifi-design.com/author/mlawkey">mlawkey</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-11-24T14:50:38+00:00" >24 Tháng Mười Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/khi-nao-dat-phi-nong-nghiep-duoc-mien-giam.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Đất phi nông nghiệp thường là đất ở, đất sản xuất, đất đầu tư công nghiệp. Với mỗi loại đất sẽ phải chịu những... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/nguoi-ma-doanh-nghiep-nao-cung-can.html" rel="bookmark" title="Người mà doanh nghiệp nào cũng cần"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-luat-doanh-nghiep-150x150.jpg" alt="" title="Người mà doanh nghiệp nào cũng cần"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/nguoi-ma-doanh-nghiep-nao-cung-can.html" rel="bookmark" title="Người mà doanh nghiệp nào cũng cần">Người mà doanh nghiệp nào cũng cần</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.scifi-design.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.scifi-design.com/author/mlawkey">mlawkey</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-11-23T01:40:51+00:00" >23 Tháng Mười Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/nguoi-ma-doanh-nghiep-nao-cung-can.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Doanh nghiệp là pháp nhân, nó có kinh tế một cách độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Tuy... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.scifi-design.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.scifi-design.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.scifi-design.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.scifi-design.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.scifi-design.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.scifi-design.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.scifi-design.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.scifi-design.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.scifi-design.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.scifi-design.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.scifi-design.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.scifi-design.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.scifi-design.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.scifi-design.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Link bạn bè: <a href="https://fabet.asia/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet.asia/</a> <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.com/fabet" title="Link vào nhà cái Fabet - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/fabet</a> , <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://fi881.com/index/vn/sport" title="ca cuoc esport fi88">ca cuoc esport fi88</a> , <a href="https://nhacaitop.org/nha-cai/qq/" title="qq group">qq group</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/luu-y-khi-su-dung-dich-vu-dau-gia-dat.html" rel="bookmark" title="Lưu ý khi sử dụng dịch vụ đấu giá đất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/Dau-Gia-quyen-su-dung-dat-100x70.jpg" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/Dau-Gia-quyen-su-dung-dat-100x70.jpg 100w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/Dau-Gia-quyen-su-dung-dat-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Lưu ý khi sử dụng dịch vụ đấu giá đất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/luu-y-khi-su-dung-dich-vu-dau-gia-dat.html" rel="bookmark" title="Lưu ý khi sử dụng dịch vụ đấu giá đất">Lưu ý khi sử dụng dịch vụ đấu giá đất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-11-26T09:09:13+00:00" >26 Tháng Mười Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/khi-nao-dat-phi-nong-nghiep-duoc-mien-giam.html" rel="bookmark" title="Khi nào đất phi nông nghiệp được miễn giảm"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png 100w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Khi nào đất phi nông nghiệp được miễn giảm"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/khi-nao-dat-phi-nong-nghiep-duoc-mien-giam.html" rel="bookmark" title="Khi nào đất phi nông nghiệp được miễn giảm">Khi nào đất phi nông nghiệp được miễn giảm</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-11-24T14:50:38+00:00" >24 Tháng Mười Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/nguoi-ma-doanh-nghiep-nao-cung-can.html" rel="bookmark" title="Người mà doanh nghiệp nào cũng cần"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-luat-doanh-nghiep-100x70.jpg" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-luat-doanh-nghiep-100x70.jpg 100w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2021/11/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-luat-doanh-nghiep-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Người mà doanh nghiệp nào cũng cần"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/phap-luat/nguoi-ma-doanh-nghiep-nao-cung-can.html" rel="bookmark" title="Người mà doanh nghiệp nào cũng cần">Người mà doanh nghiệp nào cũng cần</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-11-23T01:40:51+00:00" >23 Tháng Mười Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 61a54a0deff20 --> <script type='text/javascript' src='https://www.scifi-design.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.scifi-design.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.8.17'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.scifi-design.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.17'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.scifi-design.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.scifi-design.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.scifi-design.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>