Hà Nội lên kế hoạch thanh tra, thu hồi đất tại các dự án hoang hoá

0
106

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 18/TB-HĐND, ngày 16/8/2018, của Hội đồng nhân dân thành phố về việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

</p> <p>Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung kiểm tra, rà soát 383 dự án chậm triển khai trên địa bàn 30 quận huyện, thị xã.</p> <p>Đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai dự án thì căn cứ quy định của Luật Đầu tư để xem xét, đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định; báo cáo UBND thành phố trong quý 4/2018.</p> <p>Đối với những dự án đã thực hiện thu hồi đất, giao đất nhưng chậm triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý 3/2018, báo cáo UBND thành phố để giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.</p> <p>Đồng thời, không xem xét, đề xuất điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án đối với các dự án chậm triến khai, chủ đầu tư vi phạm các quy định của Luật Đất đai; yêu cầu các chủ đầu tư cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, chấp hành việc ký quỹ thực hiện dự án và xử lý nghiêm các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật.</p> <p>Khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất đối với các dự án đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.</p> <p>Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về thu hồi đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định đối với 38 dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất…</p> <p>UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo quy định, có kế hoạch định kỳ kiểm tra các dự án sau khi đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chúng nhận đầu tư.</p> <p>Trước đó, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng số dự án chậm triển khai, có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn Hà Nội lên tới 383. Một số quận, huyện có số dự án chậm nhiều là Hoài Đức với 51 dự án; Mê Linh 50; Nam Từ Liêm 48; Hoàng Mai 25; Bắc Từ Liêm 23…</p> <p>Nguyên nhân dẫn đến các dự án chậm triển khai, theo Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Trọng Đông là do thay đổi chính sách đất đai; điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; thị trường bất động sản trầm lắng; chủ đầu tư không quyết liệt; quy định không xây dựng nhà cao tầng trong nội đô… Các chủ đầu tư dự án vi phạm đều được công khai và không cấp dự án mới.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scifi-design.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+l%C3%AAn+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+thanh+tra%2C+thu+h%E1%BB%93i+%C4%91%E1%BA%A5t+t%E1%BA%A1i+c%C3%A1c+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+hoang+ho%C3%A1&url=https%3A%2F%2Fwww.scifi-design.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html&via=Scifi-design+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.scifi-design.com/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.scifi-design.com/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html&media=https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+l%C3%AAn+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+thanh+tra%2C+thu+h%E1%BB%93i+%C4%91%E1%BA%A5t+t%E1%BA%A1i+c%C3%A1c+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+hoang+ho%C3%A1" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+l%C3%AAn+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+thanh+tra%2C+thu+h%E1%BB%93i+%C4%91%E1%BA%A5t+t%E1%BA%A1i+c%C3%A1c+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+hoang+ho%C3%A1%20-%20https%3A%2F%2Fwww.scifi-design.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.scifi-design.com/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.scifi-design.com/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html" data-text="Hà Nội lên kế hoạch thanh tra, thu hồi đất tại các dự án hoang hoá" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-79-tang-gan-11-diem-hi-vong-tro-lai.html">Chứng khoán chiều 7/9: Tăng gần 11 điểm, hi vọng trở lại</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/nhap-khau-sua-tu-nhat-ban-tang-manh.html">Nhập khẩu sữa từ Nhật Bản tăng mạnh</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.scifi-design.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-06T10:13:43+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-06T10:13:43+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.scifi-design.com/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Scifi-design news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Hà Nội lên kế hoạch thanh tra, thu hồi đất tại các dự án hoang hoá"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f9b13b99ce2d_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f9b13b99ce2d" ><script>var block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d.id = "td_uid_3_5f9b13b99ce2d"; block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5f9b13b99ce2d_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f9b13b99ce2d_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":11819,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d.post_count = "6"; block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d.found_posts = "2357"; block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d.header_color = ""; block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d.max_num_pages = "393"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f9b13b99ce2d); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f9b13b9a2e59" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f9b13b99ce2d" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5f9b13b9a2e61" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f9b13b99ce2d" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5f9b13b99ce2d class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/con-sot-dat-nen-vung-ven-van-chua-het-nhiet-khach-hang-nghi-ngo-tinh-minh-bach-cua-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Cơn “sốt” đất nền vùng ven vẫn chưa hết nhiệt, khách hàng nghi ngờ tính minh bạch của địa ốc Long Phát."><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Cơn “sốt” đất nền vùng ven vẫn chưa hết nhiệt, khách hàng nghi ngờ tính minh bạch của địa ốc Long Phát."/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/con-sot-dat-nen-vung-ven-van-chua-het-nhiet-khach-hang-nghi-ngo-tinh-minh-bach-cua-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Cơn “sốt” đất nền vùng ven vẫn chưa hết nhiệt, khách hàng nghi ngờ tính minh bạch của địa ốc Long Phát.">Cơn “sốt” đất nền vùng ven vẫn chưa hết nhiệt, khách hàng nghi ngờ tính minh bạch của địa ốc Long Phát.</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/lan-song-dau-tu-bds-dia-oc-singa-lan-rong-thoi-diem-cuoi-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Làn sóng đầu tư BĐS địa ốc Singa lan rộng thời điểm cuối năm 2020"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Làn sóng đầu tư BĐS địa ốc Singa lan rộng thời điểm cuối năm 2020"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/lan-song-dau-tu-bds-dia-oc-singa-lan-rong-thoi-diem-cuoi-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Làn sóng đầu tư BĐS địa ốc Singa lan rộng thời điểm cuối năm 2020">Làn sóng đầu tư BĐS địa ốc Singa lan rộng thời điểm cuối năm 2020</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-va-nhung-nhan-dinh-tu-chuyen-gia-ve-thi-truong-bds-cong-nghiep-nuoc-ta-thoi-gian-toi.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát và những nhận định từ chuyên gia về thị trường BĐS Công Nghiệp nước ta thời gian tới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Long Phát và những nhận định từ chuyên gia về thị trường BĐS Công Nghiệp nước ta thời gian tới"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-va-nhung-nhan-dinh-tu-chuyen-gia-ve-thi-truong-bds-cong-nghiep-nuoc-ta-thoi-gian-toi.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát và những nhận định từ chuyên gia về thị trường BĐS Công Nghiệp nước ta thời gian tới">Địa ốc Long Phát và những nhận định từ chuyên gia về thị trường BĐS Công Nghiệp nước ta thời gian tới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/chuyen-gia-dia-oc-dai-thien-loc-danh-gia-gi-ve-tiem-nang-dau-tu-bat-dong-san-vung-ven-tp-hcm.html" rel="bookmark" title="Chuyên gia Địa Ốc Đại Thiên Lộc đánh giá gì về tiềm năng đầu tư bất động sản vùng ven Tp HCM"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chuyên gia Địa Ốc Đại Thiên Lộc đánh giá gì về tiềm năng đầu tư bất động sản vùng ven Tp HCM"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/chuyen-gia-dia-oc-dai-thien-loc-danh-gia-gi-ve-tiem-nang-dau-tu-bat-dong-san-vung-ven-tp-hcm.html" rel="bookmark" title="Chuyên gia Địa Ốc Đại Thiên Lộc đánh giá gì về tiềm năng đầu tư bất động sản vùng ven Tp HCM">Chuyên gia Địa Ốc Đại Thiên Lộc đánh giá gì về tiềm năng đầu tư bất động sản vùng ven Tp HCM</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/bds-khu-vuc-ven-dia-oc-long-phat-chiem-loi-the-lon.html" rel="bookmark" title="BĐS khu vực ven: Địa Ốc Long Phát chiếm lợi thế lớn!"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS khu vực ven: Địa Ốc Long Phát chiếm lợi thế lớn!"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/bds-khu-vuc-ven-dia-oc-long-phat-chiem-loi-the-lon.html" rel="bookmark" title="BĐS khu vực ven: Địa Ốc Long Phát chiếm lợi thế lớn!">BĐS khu vực ven: Địa Ốc Long Phát chiếm lợi thế lớn!</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/bung-no-du-an-thi-truong-dia-oc-long-phat-tai-long-an-but-pha.html" rel="bookmark" title="Bùng nổ dự án, thị trường Địa Ốc Long Phát tại Long An bứt phá"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bùng nổ dự án, thị trường Địa Ốc Long Phát tại Long An bứt phá"/></a></div> <a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/nha-dat/bung-no-du-an-thi-truong-dia-oc-long-phat-tai-long-an-but-pha.html" rel="bookmark" title="Bùng nổ dự án, thị trường Địa Ốc Long Phát tại Long An bứt phá">Bùng nổ dự án, thị trường Địa Ốc Long Phát tại Long An bứt phá</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f9b13b99ce2d" data-td_block_id="td_uid_3_5f9b13b99ce2d"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f9b13b99ce2d" data-td_block_id="td_uid_3_5f9b13b99ce2d"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/ha-noi-len-ke-hoach-thanh-tra-thu-hoi-dat-tai-cac-du-an-hoang-hoa.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.scifi-design.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='11819' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="8be3a3f68f" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="126"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5f9b13b9a557e_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5f9b13b9a557e" ><script>var block_td_uid_8_5f9b13b9a557e = new tdBlock(); block_td_uid_8_5f9b13b9a557e.id = "td_uid_8_5f9b13b9a557e"; block_td_uid_8_5f9b13b9a557e.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5f9b13b9a557e_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5f9b13b9a557e_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5f9b13b9a557e.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5f9b13b9a557e.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5f9b13b9a557e.post_count = "3"; block_td_uid_8_5f9b13b9a557e.found_posts = "25885"; block_td_uid_8_5f9b13b9a557e.header_color = "#"; block_td_uid_8_5f9b13b9a557e.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5f9b13b9a557e.max_num_pages = "8629"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5f9b13b9a557e); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5f9b13b9a557e class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-cot-moc-dang-nho-cua-chang-cau-thu-cristiano-ronaldo.html" rel="bookmark" title="Những cột mốc đáng nhớ của chàng cầu thủ Cristiano Ronaldo"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/5f56d4b691d8455cc053b1ca725b1d62-150x150.png" alt="" title="Những cột mốc đáng nhớ của chàng cầu thủ Cristiano Ronaldo"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-cot-moc-dang-nho-cua-chang-cau-thu-cristiano-ronaldo.html" rel="bookmark" title="Những cột mốc đáng nhớ của chàng cầu thủ Cristiano Ronaldo">Những cột mốc đáng nhớ của chàng cầu thủ Cristiano Ronaldo</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.scifi-design.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.scifi-design.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-29T06:48:01+00:00" >29 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-cot-moc-dang-nho-cua-chang-cau-thu-cristiano-ronaldo.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Nhờ sự nỗ lực của mình mà chàng cầu thủ Ronaldo đã đi đến đỉnh điểm thành công ở câu lạc bộ Man Utd... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/may-doc-sach-kindle-huu-ich-ra-sao-cho-nguoi-su-dung.html" rel="bookmark" title="máy đọc sách kindle hữu ích ra sao cho người sử dụng?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/6ca7f29a4fe8b4d2218d80ccd8050fb8-150x150.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/6ca7f29a4fe8b4d2218d80ccd8050fb8-150x150.png 150w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/6ca7f29a4fe8b4d2218d80ccd8050fb8-300x300.png 300w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/6ca7f29a4fe8b4d2218d80ccd8050fb8-768x766.png 768w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/6ca7f29a4fe8b4d2218d80ccd8050fb8-696x694.png 696w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/6ca7f29a4fe8b4d2218d80ccd8050fb8-421x420.png 421w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/6ca7f29a4fe8b4d2218d80ccd8050fb8.png 904w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="máy đọc sách kindle hữu ích ra sao cho người sử dụng?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/may-doc-sach-kindle-huu-ich-ra-sao-cho-nguoi-su-dung.html" rel="bookmark" title="máy đọc sách kindle hữu ích ra sao cho người sử dụng?">máy đọc sách kindle hữu ích ra sao cho người sử dụng?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.scifi-design.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.scifi-design.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-29T06:29:51+00:00" >29 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/may-doc-sach-kindle-huu-ich-ra-sao-cho-nguoi-su-dung.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Nhiều cuộc khảo sát cho thấy rằng hiện nay nhiều người việt chưa có thói quen đọc sách, trong khi đây là một... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/mang-quan-ly-nhan-su-co-gi-ly-thu.html" rel="bookmark" title="mảng quản lý nhân sự có gì lý thú"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/60012d23e7e4a30d7d439819917823ff-150x150.png" alt="" title="mảng quản lý nhân sự có gì lý thú"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/mang-quan-ly-nhan-su-co-gi-ly-thu.html" rel="bookmark" title="mảng quản lý nhân sự có gì lý thú">mảng quản lý nhân sự có gì lý thú</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.scifi-design.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.scifi-design.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-28T17:18:08+00:00" >28 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/mang-quan-ly-nhan-su-co-gi-ly-thu.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Có rất nhiều yếu tố để quyết định sự thành công của một công ty, doanh nghiệp, đó là ban lãnh đạo, các... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.scifi-design.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.scifi-design.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.scifi-design.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.scifi-design.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.scifi-design.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.scifi-design.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.scifi-design.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.scifi-design.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.scifi-design.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.scifi-design.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.scifi-design.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.scifi-design.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.scifi-design.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.scifi-design.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.scifi-design.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Link bạn bè: <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacai247.info/fabet" title="Link vào nhà cái Fabet - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/fabet</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da" title="Tip Bóng Đá Miễn Phí - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-cot-moc-dang-nho-cua-chang-cau-thu-cristiano-ronaldo.html" rel="bookmark" title="Những cột mốc đáng nhớ của chàng cầu thủ Cristiano Ronaldo"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/5f56d4b691d8455cc053b1ca725b1d62-100x70.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/5f56d4b691d8455cc053b1ca725b1d62-100x70.png 100w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/5f56d4b691d8455cc053b1ca725b1d62-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những cột mốc đáng nhớ của chàng cầu thủ Cristiano Ronaldo"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-cot-moc-dang-nho-cua-chang-cau-thu-cristiano-ronaldo.html" rel="bookmark" title="Những cột mốc đáng nhớ của chàng cầu thủ Cristiano Ronaldo">Những cột mốc đáng nhớ của chàng cầu thủ Cristiano Ronaldo</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-29T06:48:01+00:00" >29 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/may-doc-sach-kindle-huu-ich-ra-sao-cho-nguoi-su-dung.html" rel="bookmark" title="máy đọc sách kindle hữu ích ra sao cho người sử dụng?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/6ca7f29a4fe8b4d2218d80ccd8050fb8-100x70.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/6ca7f29a4fe8b4d2218d80ccd8050fb8-100x70.png 100w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/6ca7f29a4fe8b4d2218d80ccd8050fb8-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="máy đọc sách kindle hữu ích ra sao cho người sử dụng?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/may-doc-sach-kindle-huu-ich-ra-sao-cho-nguoi-su-dung.html" rel="bookmark" title="máy đọc sách kindle hữu ích ra sao cho người sử dụng?">máy đọc sách kindle hữu ích ra sao cho người sử...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-29T06:29:51+00:00" >29 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/mang-quan-ly-nhan-su-co-gi-ly-thu.html" rel="bookmark" title="mảng quản lý nhân sự có gì lý thú"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/60012d23e7e4a30d7d439819917823ff-100x70.png" srcset="https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/60012d23e7e4a30d7d439819917823ff-100x70.png 100w, https://www.scifi-design.com/wp-content/uploads/2020/10/60012d23e7e4a30d7d439819917823ff-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="mảng quản lý nhân sự có gì lý thú"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.scifi-design.com/chua-duoc-phan-loai/mang-quan-ly-nhan-su-co-gi-ly-thu.html" rel="bookmark" title="mảng quản lý nhân sự có gì lý thú">mảng quản lý nhân sự có gì lý thú</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-28T17:18:08+00:00" >28 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f9b13b9b7776 --> <script type='text/javascript' src='https://www.scifi-design.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.scifi-design.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.8.14'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.scifi-design.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.14'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.scifi-design.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.scifi-design.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.scifi-design.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>