14 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền

0
265

INN, VNC, GLT, VSC, COM, MCP, GAS, LCG, CEO, CTF, NBP, VNE, NHC và VNL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 31/8/2018, Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (mã INN-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2018.

* Ngày 18/9/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2018.

* Ngày 14/9/2018, Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (mã GLT-HNX) thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền đợt cuối với tỷ lệ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2018.

* Ngày 12/9/2018, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2018.

* Ngày 13/9/2018, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (mã COM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2018.

* Ngày 14/9/2018, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2018.

* Ngày 25/10/2018, Tổng công ty khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) thanh toán cổ tức tạm ứng năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2018.

* Ngày 28/9/2018, Công ty Cổ phần LICOGI 16 (mã LCG-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2018.

* Ngày 28/9/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (mã CEO-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2018.

* Ngày 30/11/2018, Công ty Cổ phần City Auto (mã CTF-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2018.

* Ngày 14/9/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) trả cổ tức năm 2017 và lợi nhuận còn lại của năm trước bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) – trong đó: trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 12%và lợi nhuận còn lại của năm trước bằng tiền là 3%. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2018.

* Ngày 11/9/2018, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2018.

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2018.

* Ngày 14/9/2018, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.