Quy trình kiểm toán tại RSM Việt Nam

0
148

Tại RSM, chúng tôi đã tận dụng những tiến bộ trong công nghệ thông tin để có thể tăng hiệu quả làm việc, một trong những ví dụ điển hình là việc sử dụng phần mềm kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán tại khách hàng.

Kiểm toán viên phụ trách phần hành kiểm toán nào sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện các câu hỏi/thông tin trong chương trình kiểm toán phần hành này, bao gồm việc trả lời các câu hỏi, ký tên và tham chiếu các giấy tờ làm việc liên quan.

Để dễ hình dung, chúng ta sẽ đi theo quy trình kiểm toán lần lượt từ giai đoạn chuẩn bị kiểm toán tới kết thúc kiểm toán.

Đầu tiên, ở giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, sau khi kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh và phỏng vấn kế toán của đơn vị được kiểm toán, kiểm toán viên có thể nắm được những thông tin sơ bộ về doanh nghiệp đó. Tất cả những thông tin này sẽ được ghi lại trong giấy tờ làm việc của kiểm toán viên. Tiếp theo đó, trưởng nhóm kiểm toán sẽ phân tích sơ bộ Báo cáo Kết quả Kinh doanh để xác định rủi ro, đồng thời thiết lập mức trọng yếu cho tổng thể BCTC và mức trọng yếu cho từng khoản mục. Việc tính toán mức trọng yếu cũng được thực hiện thông qua phần mềm kiểm toán mà RSM Việt Nam sử dụng. Ngay sau khi có kết quả, kiểm toán viên sẽ tiến hành nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm toán thông qua việc xây dựng một bảng câu hỏi với các lựa chọn là “Có” và “Không”, về hệ thống kiểm soát tại đơn vị được kiểm toán. Mục tiêu của bước này là nhằm đánh giá việc xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng; nếu doanh nghiệp đó có hệ thống kiểm soát chặt chẽ, có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, các quy trình được tuân thủ đầy đủ và đảm bảo các nguyên tắc trong kiểm soát nội bộ thì hệ thống kiểm soát nội bộ đó được coi là có hiệu quả, độ tin cậy cao và ngược lại. Kết quả của bước này chính là tiền đề để kiểm toán viên xác định phạm vi, khối lượng công việc cho các bước sau.

Dịch vụ kế toán trọn gói
chuyển giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.