Bắc Ninh: Hướng dẫn thu, chi năm học 2018-2019

0
348

Theo đó, ngoài các khoản thu theo quy định, Sở GD&ĐT lưu ý các cơ sở giáo dục về các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện. Cụ thể:

Thu tiền dạy thêm, học thêm: Thực hiện theo quy định của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Quyết định số 86/2012/QĐ-UBND ngày 5/11/2012 của UBND tỉnh về việc quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường. Mức thu và tỷ lệ phân bổ phải được thông qua Hội đồng giáo dục nhà trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Yêu cầu các đơn vị trường học căn cứ vào các khoản thu, mức thu, chi của năm học 2017-2018 xây dựng dự toán thu, chi năm học 2018-2019 theo đúng quy trình, các bước theo công văn số 1091/LS- GDĐT-TC ngày 30/8/2016, các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện phải được phụ huynh học sinh đồng thuận nhất trí mới được tổ chức thu.

Đối với các khoản thu xã hội hóa thực hiện theo Nghị định số: 69/2008/NĐ – CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008;

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thự hiện theo quy định tai Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, trang phục, quàn áo thể dục, thể thao, phù hiệu thực hiện theo Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GD&ĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục vụ tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Phụ huynh học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định của Thông tư 26/2009/TT- BGDĐT.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 55/2010/TT-BGDĐT ngày 22/11/2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh trong quá trình thực hiện không lợi dụng danh nghĩa để thực hiện các nội dung sau.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quy định mức thu bình quân, không quyên góp của người học hoặc gia đình có con em đang theo học đê thu các khoản ủng hộ không theo nguvên tắc tự nguyện, không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định Thông tư sô 55/2010/TT – BGDĐT.

Các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ và được quvết toán công khai trước các cuộc họp toàn thê cha mẹ học sinh các lớp, nhà trường và phải được thống nhất ý kiến.

>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Quản lý sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất; Hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ được sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh nhất trí.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.